What the heck is EOS?

Tác giả: Gino Wickman & Tom Bouwer
Giá bán: 845.000đ

Cuốn sách dành cho hàng triệu nhân viên trong các công ty đang vận hành doanh nghiệp bằng mô hình EOS. Sau khi đọc cuốn sách này, nhân viên không chỉ hiểu rõ hơn về EOS mà họ sẽ gắn bó hơn, đóng vai trò tích cực trong việc giúp đạt được tầm nhìn của công ty.

TẢI CHƯƠNG MIỄN PHÍ

ĐẶT MUA SÁCH

Họ và Tên
Lĩnh vực được yêu cầu!
Your E-mail Address
Lĩnh vực được yêu cầu!
Số điện thoại
Lĩnh vực được yêu cầu!
Số lượng:
-
+
Lĩnh vực được yêu cầu!
Địa chỉ nhận hàng
Lĩnh vực được yêu cầu!