What the heck is EOS?

Tác giả: Gino Wickman & Tom Bouwer
Giá bán: 845.000đ

Cuốn sách dành cho hàng triệu nhân viên trong các công ty đang vận hành doanh nghiệp bằng mô hình EOS. Sau khi đọc cuốn sách này, nhân viên không chỉ hiểu rõ hơn về EOS mà họ sẽ gắn bó hơn, đóng vai trò tích cực trong việc giúp đạt được tầm nhìn của công ty.

ĐẶT MUA SÁCH

Họ và Tên
Field is required!
Your E-mail Address
Field is required!
Số điện thoại
Field is required!
Số lượng:
-
+
Field is required!
Địa chỉ nhận hàng
Field is required!