VỀ BSS VIỆT NAM

BSS Việt Nam là công ty đầu tiên tại Việt Nam cung cấp dịch vụ tư vấn triển khai Mô hình vận hành doanh nghiệp EOS dưới sự dẫn dắt của chuyên gia Mrs. Nguyễn Thị Nghĩa – Chuyên gia EOS Worldwide, Hoa Kỳ đầu tiên tại Việt Nam được cấp chứng nhận.

Ngày 12.07.2021, BSS Việt Nam hoàn thành thủ tục nhượng quyền Hệ điều hành EOS với tổ chức EOS Worldwide, LLC Hoa Kỳ tại thị trường Việt Nam.

Đây là cột mốc đánh dấu cho sự nỗ lực của cả đội ngũ BSS Việt Nam và đặc biệt là Mrs. Nguyễn Thị Nghĩa, nhằm mục đích giúp đỡ cộng đồng doanh nhân Việt Nam thông qua việc được giới thiệu và áp dụng EOS vào vận hành doanh nghiệp từ đó tạo ra một tổ chức phát triển bền vững và khỏe mạnh.

license

BSS Việt Nam ký nhượng quyền với tổ chức EOS Worldwide Hoa Kỳ

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG KHÁM PHÁ
MÔ HÌNH VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP EOS WORLDWIDE, HOA KỲ

Đặt lịch với chuyên gia Mrs. Nguyễn Thị Nghĩa để cùng tháo gỡ những khó khăn trong việc vận hành doanh nghiệp.