Sách EOS

Tủ sách EOS là nơi tổng hợp những quyển sách từ kho sách EOS Worldwide, Hoa Kỳ. Độc giả là những doanh nhân khởi nghiệp, chủ doanh nghiệp, đội ngũ lãnh đạo và chuyên gia kinh tế muốn tìm hiểu những phương thức quản trị doanh nghiệp tiên tiến đang được áp dụng trên thế giới.

Cuốn sách đề cập 6 nguyên tắc cơ bản để đạt được sự tăng trưởng bền vững, mỗi phần tập trung vào một khía cạnh quan trọng của Mô hình EOS, gồm: Tầm nhìn;Con người;Dữ liệu;Vấn đề;Quy trình và Lực đẩy.

Cuốn sách đã chi tiết vai trò không thể thiếu của Người có tầm nhìn và Người hợp nhất để làm rõ mối quan hệ hỗ trợ nhau cùng đưa tổ chức của bạn phát triển mạnh mẽ.

Cuốn sách đã chỉ ra: Làm thế nào để xung quanh bạn là những người tuyệt vời, cách sử dụng thời gian hiệu quả hơn, sự khác biệt giữa lãnh đạo và quản lý và tại sao chúng lại quan trọng như nhau.

Cuốn sách bao gồm tất cả công cụ và yếu tố làm nên Hệ điều hành doanh nghiệp EOS (Entrepreneurial Operating System).

Cuốn sách đã chi tiết vai trò không thể thiếu của Người có tầm nhìn và Người hợp nhất để làm rõ mối quan hệ hỗ trợ nhau cùng đưa tổ chức của bạn phát triển mạnh mẽ.

Cuốn sách đã chỉ ra: Làm thế nào để xung quanh bạn là những người tuyệt vời, cách sử dụng thời gian hiệu quả hơn, sự khác biệt giữa lãnh đạo và quản lý và tại sao chúng lại quan trọng như nhau.

Cuốn sách dành cho hàng triệu nhân viên trong các công ty đang vận hành doanh nghiệp bằng mô hình EOS giúp họ hiểu rõ hơn về EOS mà họ sẽ gắn bó.

Cuốn sách kể câu chuyện về cách Swan Services giải quyết các vấn đề của mình bằng cách triển khai Mô hình vận hành doanh nghiệp EOS.

EOS Life cung cấp cho bạn những công cụ và thông tin thực tế đã được kiểm nghiệm về thời gian để tối đa hóa năng suất, hạnh phúc và sự cân bằng giữa công việc & cuộc sống.

Rất nhiều doanh nghiệp trên thế giới đã áp dụng thành công Hệ điều hành doanh nghiệp EOS

Với bộ công cụ đơn giản và thiết thực, EOS giúp Doanh nghiệp đạt sự tăng trưởng và phát triển bền vững.