Siêu tăng trưởng

Tác giả: Gino Wickman
Giá bán: 159.000đ

Cuốn sách bao gồm tất cả công cụ và yếu tố làm nên Hệ điều hành doanh nghiệp EOS (Entrepreneurial Operating System). EOS là một hệ thống toàn diện, tự duy trì để giải quyết các vấn đề trong sáu khía cạnh kinh doanh của mọi doanh nghiệp, bao gồm: Tầm nhìn; Con người; Dữ liệu; Vấn đề; Quy trình; Lực đẩy. Khi đã thành thục từng yếu tố đơn lẻ trong EOS, bạn có thể kết hợp chúng lại thành một khung làm việc đầy sức mạnh, có thể giúp cho doanh nghiệp đạt được lực đẩy cần thiết và hiện thực hóa tầm nhìn của bạn.

BSS là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam triển khai dịch vụ tư vấn vận hành doanh nghiệp theo Hệ điều hành EOS.

TẢI CHƯƠNG MIỄN PHÍ

ĐẶT MUA SÁCH

Họ và Tên
Lĩnh vực được yêu cầu!
Your E-mail Address
Lĩnh vực được yêu cầu!
Số điện thoại
Lĩnh vực được yêu cầu!
Số lượng:
-
+
Lĩnh vực được yêu cầu!
Địa chỉ nhận hàng
Lĩnh vực được yêu cầu!