Để trở thành vị sếp tuyệt vời

Tác giả: Gino Wickman & René Boer​
Giá bán: 69.000đ

Cuốn sách đã chỉ ra: Làm thế nào để xung quanh bạn là những người tuyệt vời, cách sử dụng thời gian hiệu quả hơn, sự khác biệt giữa lãnh đạo và quản lý và tại sao chúng lại quan trọng như nhau, năm phương pháp lãnh đạo và năm phương thức quản lý của tất cả các sếp vĩ đại, cách tạo ra trách nhiệm giải trình, cách phát triển mối quan hệ hiệu quả với từng người của bạn, cách đối phó với các báo cáo trực tiếp không đáp ứng mong đợi của bạn.

Để trở thành vị sếp tuyệt vời cung cấp các công cụ thực tế mà bạn có thể áp dụng ngay lập tức với nhân viên của mình, cho phép bạn tập trung vào việc cải thiện và phát triển tổ chức của mình và thực sự tận hưởng những gì bạn làm.

ĐẶT MUA SÁCH

Họ và Tên
Field is required!
Your E-mail Address
Field is required!
Số điện thoại
Field is required!
Số lượng:
-
+
Field is required!
Địa chỉ nhận hàng
Field is required!