EOS Tại Việt An Group: Vượt khó khăn nhờ SỰ KIÊN ĐỊNH của đội ngũ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Bạn đang lên Kế hoạch Kinh doanh 2022?

Bạn không biết xây dựng các mục tiêu như thế nào cho hiệu quả, không biết liệu các mục tiêu có được thực thi bởi đội ngũ hay không?

Nhấn vào hình bên cạnh để xem video record: NGUYÊN TẮC LẬP VÀ THỰC THI KẾ HOẠCH KINH DOANH HIỆU QUẢ bởi chuyên gia nhiều kinh nghiệm.

Đừng bỏ lỡ

Cách tổ chức họp quý theo sát kế hoạch năm thành công

Các công ty thường lập Kế hoạch kinh doanh năm và tin rằng đội ngũ của mình sẽ dựa vào đó để làm việc trong suốt một năm sau đó. Tuy nhiên các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, cứ sau mỗi 90 ngày, đội ngũ thường sẽ bị sao nhãng bởi các công việc

Tái cấu trúc doanh nghiệp thành công cùng EOS

Khi doanh nghiệp chạm tới các giới hạn tự nhiên của nguồn lực chính là lúc doanh nghiệp sắp sửa bước sang một giai đoạn phát triển mới. Nhiệm vụ của doanh nghiệp trong thời điểm này là liên tục điều chỉnh tình trạng hiện tại của mình nếu muốn phát triển lên “trần” tiếp

Đăng ký nhận bản tin

Chỉ có 5% nhà lãnh đạo được sinh ra với tài năng thiên bẩm, phần còn lại đều do quá trình học hỏi và tích lũy của bản thân. Hãy để chúng tôi giúp một bạn một tay bằng việc gửi các bài viết chuyên sâu về vận hành doanh nghiệp, về Hệ điều hành doanh nghiệp EOS và cập nhật lịch tổ chức sự kiện EOS TALK, Workshop hàng tháng.