EOS Tại Việt An Group: Vượt khó khăn nhờ SỰ KIÊN ĐỊNH của đội ngũ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Bạn đang lên Kế hoạch Kinh doanh 2022?

Bạn không biết xây dựng các mục tiêu như thế nào cho hiệu quả, không biết liệu các mục tiêu có được thực thi bởi đội ngũ hay không?

Nhấn vào hình bên cạnh để xem video record: NGUYÊN TẮC LẬP VÀ THỰC THI KẾ HOẠCH KINH DOANH HIỆU QUẢ bởi chuyên gia nhiều kinh nghiệm.

Đừng bỏ lỡ

BA DẤU HIỆU CHO THẤY BẠN ĐANG CẦN MỘT GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH MẠNH MẼ

Lưu ý: trong bài viết này BSS sẽ sử dụng các thuật ngữ của EOS trong đó Nhà tầm nhìn (Visonary) chính là chủ tịch HDQT/Chủ doanh nghiệp và Người hành động (Integrator) chính là Giám đốc điều hành. Người biết hành động (integrator) là linh hồn không thể thiếu trong đội ngũ lãnh đạo.

Đăng ký nhận bản tin

Chỉ có 5% nhà lãnh đạo được sinh ra với tài năng thiên bẩm, phần còn lại đều do quá trình học hỏi và tích lũy của bản thân. Hãy để chúng tôi giúp một bạn một tay bằng việc gửi các bài viết chuyên sâu về vận hành doanh nghiệp, về Hệ điều hành doanh nghiệp EOS và cập nhật lịch tổ chức sự kiện EOS TALK, Workshop hàng tháng.