HÃY CHUẨN HÓA DOANH NGHIỆP BẰNG VIỆC VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP THEO MÔ HÌNH EOS

EOS LÀ GÌ?

Mô hình EOS (Entrepreneurial Operating System) là một tập hợp các khái niệm đơn giản và công cụ thiết thực, hướng dẫn cho chủ doanh nghiệp biết cách vận hành doanh nghiệp dựa trên sáu hợp phần của bất kì một loại hình kinh doanh nào, bao gồm: Tầm nhìn, Con người, Dữ liệu, Vấn đề, Quy trình, Lực đẩy.

Với bộ công cụ rất đơn giản, EOS giúp hàng ngàn chủ doanh nghiệp đạt được lực đẩy cần thiết và hiện thực hóa tầm nhìn. Vận hành doanh nghiệp theo EOS giúp tổ chức đạt được 3 điều:

VISION

Đưa mọi người trong tổ chức của Bạn 100% cùng nhau nhìn về một hướng. Mọi người biết phải làm gì và làm thế nào để chạm đích đến.

TRACTION

Luôn giữ tinh thần tập trung cao độ, kỷ luật cao trong tổ chức và trách nhiệm giải trình trong toàn công ty để mọi người thực hiện tầm nhìn đó mỗi ngày.

HEALTHY

Giúp cấp lãnh đạo và các nhân viên trở thành một đội ngũ gắn kết, có chức năng rõ ràng và là một tổ chức doanh nghiệp khỏe mạnh.

Tìm hiểu các thuật ngữ EOS thông dụng tại đây.

Giới thiệu Mô hình vận hành Doanh nghiệp EOS

Chủ Doanh nghiệp nói gì về EOS?

Đăng ký tham gia EOS TALK được tổ chức định kỳ hằng tháng để nghe chuyên gia giới thiệu về
 Mô hình vận hành doanh nghiệp EOS.