CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1.1 BSS Việt Nam luôn coi trọng quyền riêng tư của Quý khách. Chúng tôi cam kết tuân thủ tất cả các luật áp dụng về bảo mật dữ liệu/quyền riêng tư.

1.2 Trong quá trình cung cấp dịch vụ, thông tin, tính năng và chức năng (sau đây gọi chung là “Dịch vụ”) hoặc quyền truy cập vào tài khoản cá nhân cho Quý khách, chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng, lưu trữ và/hoặc xử lý những dữ liệu, bao gồm cả dữ liệu cá nhân của Quý khách.

1.3 Chính sách bảo mật này được lập để Quý khách biết về cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu mà chúng tôi thu thập và tiếp nhận trong quá trình cung cấp Dịch vụ hoặc quyền truy cập tài khoản Quý khách. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập, sử dụng, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách theo Chính sách bảo mật này.

1.4 Điều quan trọng là Quý khách phải đọc Chính sách bảo mật này cùng với bất kỳ thông báo được áp dụng nào khác mà chúng tôi gửi đến trong những trường hợp cụ thể khi chúng tôi thu thập, sử dụng và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách để Quý khách có thể nhận thức đầy đủ về cách thức và lý do chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý khách.

1.5 Chính sách bảo mật này được áp dụng cùng với các thông báo, điều khoản hợp đồng và điều khoản đồng ý khác được áp dụng có liên quan đến việc thu thập, lưu trữ, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách bởi chúng tôi và không nhằm mục đích vô hiệu hóa các điều khoản đó trừ trường hợp được quy định cụ thể khác đi.

1.6 Quý khách có thể vào Website và lướt qua nội dung trên đó mà không cần phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên, Quý khách sẽ được yêu cầu đăng ký tài khoản nếu Quý khách muốn sử dụng dịch vụ.

PHẦN II. DỮ LIỆU CÁ NHÂN MÀ CHÚNG TÔI THU THẬP TỪ QUÝ KHÁCH

2.1 Dữ liệu cá nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào, dù được ghi lại dưới dạng hữu hình hay không, từ đó danh tính của một cá nhận được thể hiện rõ ràng hoặc có thể được xác định một cách hợp lý và trực tiếp bởi cá thể nắm giữ thông tin hoặc khi được sắp xếp thông tin khác sẽ, trực tiếp hoặc gián tiếp, chắn chắn định danh một cá nhân

2.2 Trong quá trình Quý khách sử dụng Website và sử dụng Dịch vụ, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân từ Quý khách, bao gồm những thông tin sau:

 • – Dữ liệu định danh như tên, giới tính và ngày sinh;
 • Dữ liệu liên lạc như địa chỉ liên hệ, công ty, địa chỉ email và số điện thoại;
 • Dữ liệu tài khoản như ngân hàng và chi tiết thanh toán;
 • Dữ liệu giao dịch như chi tiết về đơn hàng và thanh toán được gửi đến và đi từ Quý khách cũng như các chi tiết khác về sản phẩm và Dịch vụ mà Quý khách đã mua hoặc có được thông qua tài khoản cá nhân;
 • Dữ liệu kỹ thuật như là địa chỉ giao thức trực tuyến (Internet Protocol – IP), dữ liệu đăng nhập, loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ và vị trí, loại và phiên bản trình cắm trình duyệt (plus-in browser), hệ điều hành và nền tảng, mã nhận dạng thiết bị di động quốc tế, nhận dạng thiết bị và các thông tin và công nghệ khác trên các thiết bị Quý khách sử dụng để truy cập Website;
 • Dữ liệu hồ sơ như tên người dùng và mật khẩu, dữ liệu về mua hàng hoặc đơn hàng của Quý khách, sở thích, phản hồi và trả lời khảo sát của Quý khách;
 • Dữ liệu sử dụng như thông tin về việc sử dụng nền tảng của Quý khách, Sản phẩm và Dịch vụ hoặc việc Quý khách xem bất kỳ nội dung nào trên Website;
 • Dữ liệu về thanh toán như khi Quý khách chụp và chia sẻ thông tin thanh toán của Quý khách với chúng tôi dưới dạng hình ảnh vả tải nội dung đó lên Website;
 • Dữ liệu về tiếp thị và truyền thông như sở thích của Quý khách trong việc nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi và các bên thứ ba của chúng tôi và các sở thích giao tiếp của Quý khách.

2.3 Trong quá trình Quý khách sử dụng Dịch vụ, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân từ Quý khách trong các trường hợp sau:

 • Khi Quý khách tạo một tài khoản với chúng tôi;
 • Khi Quý khách đăng ký bất kỳ Dịch vụ nào hoặc mua bất kỳ Sản phẩm nào có sẵn trên Website;
 • Khi Quý khách sử dụng bất kỳ tính năng hoặc chức năng nào có sẵn trên Website hoặc Dịch vụ;
 • Khi Quý khách ghi lại bất kỳ nội dung nào do người dựng khởi tạo được tải lên trên Website;
 • Khi Quý khách sử dụng chức năng trò chuyện trên nền tảng;
 • Khi Quý khách tham gia khuyến mãi hoặc khảo sát;
 • Khi Quý khách tham gia vào bất kỳ hoạt động hoặc chiến dịch khuyến mãi nào trên Website;
 • Khi Quý khách đăng nhập vào tài khoản của mình trên Website hoặc tương tác với chúng tôi thông qua một dịch vụ hoặc ứng dụng khác như Facebook hoặc Google;

2.4 Quý khách phải gửi dữ liệu cá nhân một cách chính xác và không gây nhầm lẫn và Quý khách phải cập nhật dữ liệu thường xuyên và thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào với dữ liệu cá nhân Quý khách đã cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ có quyền yêu cầu những tài liệu để xác minh dữ liệu cá nhân do Quý khách cung cấp như một phần của quy trình xác minh thông tin khách hàng của chúng tôi.

2.5 Quý khách có thể truy cập và cập nhật thông tin cá nhân của Quý khách gửi cho chúng tôi bất kỳ lúc nào như được mô tả dưới đây.

PHẦN III. SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Phần dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ Quý khách có thể được chúng tôi sử dụng cho các mục đích nhất định có thể bao gồm những nội dung sau đây:

 • Để tạo điều kiện cho Quý khách sử dụng Dịch vụ hoặc truy cập vào Website;
 • Để trả lời các câu hỏi, phản hồi, khiếu nại của Quý khách
 • Để xử lý các đơn đặt hàng Quý khách gửi trên Website (các khoản thanh toán Quý khách thực hiện thông qua Website cho các Sản phẩm);
 • Để tư vấn, vận chuyển và giao các sản phẩm mà Quý khách thông qua Website được bán bởi chúng tôi;
 • Để cập nhật cho Quý khách về việc hoàn thành và giao thành phẩm cho mục đích chăm sóc khách hàng;
 • Để so sánh thông tin và xác minh với các bên thứ ba (cơ quan nhà nước liên quan) để đảm bảo rằng thông tin đó là chính xác;
 • Để quản lý tài khoản của Quý kháchh mở tại chúng tôi;
 • Để xác minh và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán mà Quý khách thực hiện trực tuyến;
 • Để kiểm tra việc tải dữ liệu từ Website xuống;
 • Để cải thiện cách trình bày nội dung của các trang trong Website và tùy chỉnh chúng cho người dùng;
 • Để xác định người truy cập trên Website;
 • Để thực hiện nghiên cứu về hành vi của người dùng và thống kê số lượng người dùng;
 • Để cung cấp cho Quý khách những thông tin mà chúng tôi nghĩ rằng Quý khách có thể thấy hữu ích hoặc Quý khách đã yêu cầu từ chúng tôi, bao gồm thông tin về Dịch vụ, các thắc mắc cần được tư vấn với điều kiện là Quý khách cho biết rằng Quý khách không phản đối việc liên hệ vì các mục đích này;
 • Để hiển thị tên dùng hoặc tên và hồ sơ của Quý khách trên Website;
 • Để xử lý bất kỳ khiếu nại, phản hồi, hành động thực thi và yêu cầu gỡ xuống liên quan đến bất kỳ nội dung nào Quý khách đã tải lên nền tảng;
 • Để gửi cho Quý khách các tài liệu liên quan, các thông báo liên quan đến doanh nghiệp;
 • Chúng tôi cũng có thể tiến hành các quy trình đưa ra những quyết định tự động theo bất kỳ mục đích nào trong số này.

PHẦN IV. BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA QUÝ KHÁCH

4.1 Để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý khách khỏi sự truy cập, thu thập, sử dụng, xử lý, sao chép, sửa đổi, xử lý, làm mất, lạm dụng hoặc rủi ro tương tự, chúng tôi áp dụng các biện pháp vận hành, vật lý và kỹ thuật phù hợp như:

 • Hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân đối với các cá nhân yêu cầu quyền truy cập;
 • Bảo trì các sản phẩm công nghệ để ngăn chặn truy cập máy tính trái phép

4.2. Nếu Quý khách tin rằng quyền riêng tư của Quý khách đã bị xâm phạm, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay lập tức.

4.3. Tuy nhiên, Quý khách cần lưu ý rằng không có phương thức truyền tin qua internet hoặc phương pháp lưu trữ nào là an toàn tuyệt đối. Mặc dù việc bảo mật không thể được đảm bảo tuyệt đối, chúng tôi sẽ luôn nỗ lực bảo mật thông tin của Quý khách và liên tục kiểm tra và tăng cường các biện pháp bảo mật thông tin của chúng tôi.

PHẦN V. THU THẬP DỮ LIỆU MÁY TÍNH

5.1 Chúng tôi hoặc nhà cung cấp Dịch vụ được ủy quyền của chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ tương tác khác để lưu trữ dữ liệu vì mục đích cung cấp cho Quý khách trải nghiệm tốt hơn, nhanh hơn, an toàn hơn và được cá nhân hóa khi Quý khách sử dụng Dịch vụ hoặc truy cập vào Website.

5.2 Khi Quý khách truy cập vào Website thông qua máy tính, thiết bị di động hoặc bất kỳ thiết bị nào khác có kết nối internet, máy chủ của công ty chúng tôi sẽ tự động ghi lại dữ liệu mà trình duyệt của Quý khách gửi bất cứ khi nào Quý khách truy cập trang web. Dữ liệu này bao gồm:

 • Địa chỉ IP của máy tính hoặc thiết bị của Quý khách;
 • Loại trình duyệt;
 • Trang web Quý khách đang truy cập;
 • Thời gian lưu lại trên các trang, hạng mục và dữ liệu được tìm kiếm trên Website, thời gian truy cập và ngày và các số liệu thống kê khác.

5.3 Dữ liệu này được thu thập để phân tích và đánh giá nhằm giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình cũng như các Dịch vụ và Sản phẩm mà chúng tôi cung cấp.

PHẦN VI. ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Công ty Cổ phần Tư vấn BSS Việt Nam

 • Địa chỉ: Tầng 14, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
 • Điện thoại: 0901 866 922
  Email:
 • info@bssvietnam.com