CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
VỀ MÔ HÌNH EOS

FAQ

  • Mô hình EOS nhỏ gọn, đơn giản, dễ sử dụng và có thể hiện thực hoá tầm nhìn.
  • Mô hình EOS tập trung 6 hợp phần: Tầm nhìn, Con người, Dữ liệu, Vấn đề, Quy trình và Lực đẩy.
  • Đây là một mô hình rút gọn của hệ thống quản trị mục tiêu: OGSM/BSC/KPI

Có 4 doanh nghiệp tại Việt Nam đã áp dụng mô hình này.

  • Mô hình này rất phù hợp vì đa phần các doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp nhỏ và các chủ doanh nghiệp không được đào tạo bài bản về vận hành. Do đó, họ cần một mô hình chuẩn, đơn giản, dễ sử dụng và có thể hiện thực hóa tầm nhìn.
  • Mặc khác, hiện nay có rất nhiều mô hình quản trị doanh nghiệp được du nhập về Việt Nam, gây ra rất nhiều lúng túng cho các chủ doanh nghiệp cho việc lựa chọn và áp dụng

Doanh nghiệp tư nhân từ 10 đến 250 nhân viên và doanh thu hằng năm dưới 500 tỷ.

Doanh nghiệp cần bộ khung chuẩn để giúp việc vận hành doanh nghiệp ổn định theo thời gian. Từ đó, doanh nghiệp mới có thời gian tập trung vào các hoạt động cốt lõi như marketing, bán hàng, phát triển thị trường, phát triển nhân sự, phát triển văn hoá và quản trị tài chính.

Giúp hiện thực hóa tầm nhìn bằng cách xây dựng và truyền đạt tầm nhìn đến toàn bộ nhân viên trong tổ chức, nhất quán về định hướng phát triển của doanh nghiệp.

Giúp cho các Trưởng bộ phận quản lý tập trung mục tiêu công việc dễ dàng. Thông qua việc cùng thống nhất với nhau các mục tiêu và hành động cốt lõi trong tuần, trong tháng, trong quý của từng nhân viên. Bên cạnh đó, họ tự kiểm tra được kết quả công việc của mình. Điều này rất quan trọng vì giúp cho cả tổ chức tập trung vào mục tiêu chung, tránh xao lãng vào các công việc hằng ngày.

Tạo môi trường làm việc gắn kết, mọi nhân viên có trách nhiệm cao trong công việc và là một tổ chức khỏe mạnh.

Quy trình triển khai tuần tự hàng tháng và hàng quý trực tiếp tại doanh nghiệp với nội dung triển khai từ EOS Worldwide, Hoa Kỳ.

Triển khai mô hình EOS trong vòng 12 tháng. Các chuyên gia EOS sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp hàng tháng để đảm bảo mô hình được triển khai thành công và doanh nghiệp tự vận hành mô hình sau thời gian 12 tháng.

Doanh nghiệp đang trong tình trạng lộn xộn về mặt tổ chức, không quản lý được các công việc, tầm nhìn không có hoặc không rõ ràng, các mục tiêu không đạt, nhân sự biến động thường xuyên,…

Có 421 chuyên gia EOS trên toàn cầu và 1 chuyên gia EOS tại Việt Nam