XÂY DỰNG TẦM NHÌN DOANH NGHIỆP

Đăng ký ngay nếu Doanh nghiệp của Bạn

Không biết cách xây dựng và bám theo Tầm nhìn của Doanh nghiệp

Không có văn hóa Doanh nghiệp rõ nét

Tổ chức đang mất phương hướng về mục tiêu: Dù ở cấp Toàn Doanh nghiệp, Phòng ban hay cá nhân mỗi nhân viên

Không biết cách xây dựng kế hoạch năm

Không phân rã được mục tiêu của công ty xuống phòng ban và nhân viên

SAU KHI ÁP DỤNG DỊCH VỤ

Có bản đồ phát triển rõ ràng cho Doanh nghiệp

Xác định được Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi

Thông suốt và thống nhất về Kế hoạch thực thi mục tiêu năm

Xác định được các mục tiêu ưu tiên trong quý tới

Gia tăng tính chịu trách nhiệm trong công việc

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN VISION BUILDING

– Xác nhận kỳ vọng và các vấn đề nội tại của tổ chức
– Khám phá và hoàn thiện bộ Giá trị cốt lõi
– Làm rõ và tập trung vào Sứ mệnh thực sự
– Xác định Mục tiêu dài hạn quan trọng nhất

– Thống nhất bộ Giá trị cốt lõi, Sứ mệnh và Mục tiêu dài hạn của Doanh nghiệp
– Thống nhất chiến lược Marketing
– Phân rã từ Mục tiêu dài hạn thành Kế hoạch trong 3 năm tới
– Phân rã từ Kế hoạch trong 3 năm thành Kế hoạch 1 năm
– Phân rã từ Kế hoạch 1 năm về Mục tiêu ưu tiên 90 ngày
– Làm rõ các vấn đề trong Doanh nghiệp và hướng dẫn đội ngũ cách giải quyết vấn đề bằng phương pháp IDS.

ĐỂ LẠI THÔNG TIN !

Họ và Tên
Lĩnh vực được yêu cầu!
Địa chỉ E-mail
Lĩnh vực được yêu cầu!
Tên công ty
Lĩnh vực được yêu cầu!
Số điện thoại
Lĩnh vực được yêu cầu!
Chức danh
Lĩnh vực được yêu cầu!
  • - Lĩnh vực hoạt động -
  • Bất động sản, Xây dựng, VLXD, Nội thất
  • Hàng tiêu dùng, Thực Phẩm
  • Y tế, Giáo dục, Dược phẩm, Mỹ phẩm
  • Nhà hàng, Khách sạn, Resort
  • F&B, Chuỗi bán lẻ, Phân phối
  • Dệt may, Thời trang, Thẩm mỹ
  • Công nghệ, Công nghiệp, Cơ khí, Vận tải
  • Nông nghiệp, Phân bón
  • Ngành khác
- Lĩnh vực hoạt động -
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lời nhắn...
Lĩnh vực được yêu cầu!