XÂY DỰNG NỀN TẢNG VẬN HÀNH
DOANH NGHIỆP

Đăng ký ngay nếu Doanh nghiệp của Bạn

Doanh nghiệp chưa áp dụng được thành công các phương thức quản trị như KPI, OKR ...

Doanh nghiệp không rõ mục tiêu cần làm, không có sự cam kết thực thi mục tiêu từ đội ngũ

Tập thể không đoàn kết, đẩy việc qua lại, nhân viên không có trách nhiệm trong công việc

Không có văn hóa Doanh nghiệp rõ nét

Số lượng cuộc họp quá nhiều, thời lượng kéo dài, không thống nhất được việc cần làm

SAU KHI ÁP DỤNG DỊCH VỤ

Đội ngũ biết cách xây dựng mục tiêu rõ ràng và cùng nhìn về một hướng phát triển

Chủ động và có tinh thần trách nhiệm trong công việc, đội ngũ gắn kết

Theo dõi và đánh giá được công việc theo hàng tuần

Bước đầu định hình văn hóa Doanh nghiệp

Các cuộc họp diễn ra hiệu quả và bám sát thực thi mục tiêu

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN FOCUS DAY

Tuần 1 ✓ 5 năng lực lãnh đạo nâng cấp doanh nghiệp thành công cùng EOS
✓ Xây dựng Bảng sơ đồ giải trình trách nhiệm cấp Ban Giám đốc và cấp phòng ban
✓ Xây Bảng đo lường hiệu quả Doanh nghiệp (Scorecard) cấp Ban Giám đốc
✓ Xây dựng công việc ưu tiên quý (Rocks) cho cấp Ban Giám đốc
✓ Hướng dẫn cách tổ chức cuộc họp hàng tuần Level 10 Meeting cho Ban Giám đốc
Tuần 2, 3, 4 ✓ Rà soát, điều chỉnh Rocks và Scorecard cho đến khi phù hợp
✓ Hướng dẫn thực hành nhuần nhuyễn cuộc họp Level 10 Meeting cấp Ban Giám Đốc
Tuần 5, 6 ✓ Hướng dẫn thực hành nhuần nhuyễn cuộc họp Level 10 Meeting cấp phòng ban
Tuần 7 trở đi ✓ Hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ triển khai EOS toàn công ty

ĐỂ LẠI THÔNG TIN !

Họ và Tên
Lĩnh vực được yêu cầu!
Địa chỉ E-mail
Lĩnh vực được yêu cầu!
Tên công ty
Lĩnh vực được yêu cầu!
Số điện thoại
Lĩnh vực được yêu cầu!
Chức danh
Lĩnh vực được yêu cầu!
  • - Lĩnh vực hoạt động -
  • Bất động sản, Xây dựng, VLXD, Nội thất
  • Hàng tiêu dùng, Thực Phẩm
  • Y tế, Giáo dục, Dược phẩm, Mỹ phẩm
  • Nhà hàng, Khách sạn, Resort
  • F&B, Chuỗi bán lẻ, Phân phối
  • Dệt may, Thời trang, Thẩm mỹ
  • Công nghệ, Công nghiệp, Cơ khí, Vận tải
  • Nông nghiệp, Phân bón
  • Ngành khác
- Lĩnh vực hoạt động -
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lời nhắn...
Lĩnh vực được yêu cầu!