TỔ CHỨC HỌP QUÝ

Đăng ký ngay nếu Doanh nghiệp của Bạn

Không thực thi được kế hoạch kinh doanh

Không tập trung vào các mục tiêu ưu tiên

Đội ngũ không gắn kết, mỗi phòng ban có các mục tiêu riêng không kết nối với mục tiêu của tổ chức

SAU KHI ÁP DỤNG DỊCH VỤ

Đội ngũ biết được việc cần làm trong quý tới

Biết cách chủ động triển khai mục tiêu trong toàn bộ đội ngũ một cách nhất quán

Nhận diện và xử lý các vấn đề quan trọng của Doanh nghiệp một cách hiệu quả

Tạo ra một tập thể gắn kết vì mục tiêu chung của tổ chức

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN QUARTERLY MEETING

– Xác nhận kỳ vọng và các vấn đề nội tại của tổ chức
– Rà soát kết quả kinh doanh quý trước
– Cập nhật và thống nhất Tầm nhìn Doanh nghiệp theo công cụ bản quyền của EOS Hoa Kỳ
– Hướng dẫn bộ công cụ vận hành EOS giúp thực thi Tầm nhìn hiệu quả
– Xác định từ 3 tới 7 mục tiêu quan trọng nhất của tổ chức và của từng thành viên Ban Giám đốc trong quý tới
– Ban Giám đốc học cách xử lý triệt để các vấn đề ngăn cản Doanh nghiệp trong 90 ngày tới.

ĐỂ LẠI THÔNG TIN !

Họ và Tên
Lĩnh vực được yêu cầu!
Địa chỉ E-mail
Lĩnh vực được yêu cầu!
Tên công ty
Lĩnh vực được yêu cầu!
Số điện thoại
Lĩnh vực được yêu cầu!
Chức danh
Lĩnh vực được yêu cầu!
  • - Lĩnh vực hoạt động -
  • Bất động sản, Xây dựng, VLXD, Nội thất
  • Hàng tiêu dùng, Thực Phẩm
  • Y tế, Giáo dục, Dược phẩm, Mỹ phẩm
  • Nhà hàng, Khách sạn, Resort
  • F&B, Chuỗi bán lẻ, Phân phối
  • Dệt may, Thời trang, Thẩm mỹ
  • Công nghệ, Công nghiệp, Cơ khí, Vận tải
  • Nông nghiệp, Phân bón
  • Ngành khác
- Lĩnh vực hoạt động -
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lời nhắn...
Lĩnh vực được yêu cầu!