TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP BẰNG EOS

Đăng ký ngay nếu Doanh nghiệp của Bạn

Không biết cách điều hành Doanh nghiệp hiệu quả

Không đủ lợi nhuận như mong đợi

Đau đầu về vấn đề nhân sự, phối hợp không nhịp nhàng

Doanh nghiệp ngưng tăng trưởng

Đã thử áp dụng các phương thức quản trị khác nhau (KPI, OGSM, OKR ...) nhưng không thành công

SAU KHI ÁP DỤNG DỊCH VỤ

Xây dựng và triển khai Tầm nhìn Doanh nghiệp một cách hệ thống và nhân viên cùng tin tưởng thực hiện Tầm nhìn với Doanh nghiệp

Biết cách chủ động triển khai mục tiêu trong toàn bộ đội ngũ một cách nhất quán

Tạo ra một tập thể gắn kết vì mục tiêu chung của tổ chức

Tạo ra bộ máy tự vận hành giải phóng lãnh đạo

Có cuộc sống doanh nhân hạnh phúc

NỘI DUNG TÁI CẤU TRÚC

✓ 5 năng lực lãnh đạo nâng cấp doanh nghiệp thành công cùng EOS

✓ Xây dựng Bảng sơ đồ giải trình trách nhiệm cấp Ban Giám đốc và cấp phòng ban

✓ Xây Bảng đo lường hiệu quả Doanh nghiệp (Scorecard) cấp Ban Giám đốc

✓ Xây dựng công việc ưu tiên quý (Rocks) cho cấp Ban Giám đốc

✓ Hướng dẫn cách tổ chức cuộc họp hàng tuần Level 10 Meeting cho Ban Giám đốc

✓ Đánh giá mức độ thuần thục của Doanh nghiệp trong việc sử dụng các công cụ cơ bản của Hệ điều hành Doanh nghiệp EOS

✓ Bắt đầu xây dựng Tầm nhìn Doanh nghiệp (Giá trị cốt lõi, Sứ mệnh, Mục tiêu dài hạn)

✓Thống nhất bộ Giá trị cốt lõi, Sứ mệnh và Mục tiêu dài hạn của Doanh nghiệp

✓ Thống nhất chiến lược Marketing

✓ Phân rã từ Mục tiêu dài hạn thành Kế hoạch trong 3 năm tới

✓ Phân rã từ Kế hoạch trong 3 năm thành Kế hoạch 1 năm

✓ Phân rã từ Kế hoạch 1 năm về Mục tiêu ưu tiên 90 ngày

✓ Làm rõ các vấn đề trong Doanh nghiệp và hướng dẫn đội ngũ cách giải quyết vấn đề bằng phương pháp IDS.

✓ Đánh giá thành tựu đạt được trong quý vừa qua

✓ Cập nhật Tầm nhìn Doanh nghiệp

✓ Đánh giá tiến độ sử dụng các công cụ EOS

✓ Thiết lập kế hoạch quý tới

✓ Xử lý các vấn đề quan trọng nhất

✓ Đánh giá thành tựu đạt được trong quý vừa qua

✓ Cập nhật Tầm nhìn Doanh nghiệp

✓ Đánh giá tiến độ sử dụng các công cụ EOS

✓ Thiết lập kế hoạch quý tới

✓ Xử lý các vấn đề quan trọng nhất

✓ Đánh giá thành tựu đạt được trong năm và quý vừa qua

✓ Tăng cường sức khỏe đội ngũ Ban Giám đốc

✓ Kiểm tra sức khỏe Doanh nghiệp

✓ Phân tích SWOT tình hình của Doanh nghiệp

✓ Xây dựng kế hoạch năm tới và quý tới

✓ Xử lý các vấn đề quan trọng nhất

✓ Đánh giá thành tựu đạt được trong quý vừa qua

✓ Cập nhật Tầm nhìn Doanh nghiệp

✓ Đánh giá tiến độ sử dụng các công cụ EOS

✓ Thiết lập kế hoạch quý tới

✓ Xử lý các vấn đề quan trọng nhất

ĐỂ LẠI THÔNG TIN !

Họ và Tên
Lĩnh vực được yêu cầu!
Địa chỉ E-mail
Lĩnh vực được yêu cầu!
Tên công ty
Lĩnh vực được yêu cầu!
Số điện thoại
Lĩnh vực được yêu cầu!
Chức danh
Lĩnh vực được yêu cầu!
  • - Lĩnh vực hoạt động -
  • Bất động sản, Xây dựng, VLXD, Nội thất
  • Hàng tiêu dùng, Thực Phẩm
  • Y tế, Giáo dục, Dược phẩm, Mỹ phẩm
  • Nhà hàng, Khách sạn, Resort
  • F&B, Chuỗi bán lẻ, Phân phối
  • Dệt may, Thời trang, Thẩm mỹ
  • Công nghệ, Công nghiệp, Cơ khí, Vận tải
  • Nông nghiệp, Phân bón
  • Ngành khác
- Lĩnh vực hoạt động -
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lời nhắn...
Lĩnh vực được yêu cầu!