TẢI BỘ CÔNG CỤ EOS

V/TO (Bảng Xây dựng Tầm nhìn Doanh nghiệp)

Để làm rõ tầm nhìn và giúp mọi người trong tổ chức “nhìn thấy” cái đích mà Anh/Chị muốn đạt được, Bảng Xây dựng Tầm nhìn Doanh nghiệp có cấu trúc gồm 8 phần và được gói gọn trong 2 trang giấy. Không còn là một tập văn bản dày hàng trăm trang, V/TO giúp Anh/Chị đưa suy nghĩ về tầm nhìn ra khỏi tâm trí và viết thành văn trên giấy một cách súc tích, từ đó là cơ sở để truyền thông tới nhân viên của mình.

Xem hướng dẫn

EOS VTO

(PDF)

EOS VTO

(WORD)

PERSONAL/FAMILY V/TO

(PDF)

Accountability Chart (Sơ đồ giải trình trách nhiệm)

Sau công cụ V/TO, Sơ đồ giải trình trách nhiệm có tác động lớn nhất so với các công cụ EOS còn lại. Nó buộc Anh/Chị phải nhìn nhận tổ chức của mình theo một cách khác và xác định các vấn đề con người đã khiến Anh/Chị không thể tiến xa hơn trong vòng nhiều năm. Điểm khác biệt với Sơ đồ tổ chức thông thường là Sơ đồ giải trình trách nhiệm giúp làm rõ vai trò và quyền hạn của nhân viên trong chỉ một sơ đồ.

Xem hướng dẫn 

Accountability Chart

(PDF)

Level 10 Meeting (Lịch trình buổi họp hiệu quả)

Các cuộc họp nhàm chán là yếu tố cản trở hàng đầu tới công việc của nhân viên cũng như sự phát triển của Doanh nghiệp. Bởi vậy, Lịch trình buổi họp hiệu quả được xây dựng dựa trên khoa học tâm lý con người để thúc đẩy nhân sự nhận định, thảo luận và xử lý vấn đề một cách hiệu quả ngay khi nó xuất hiện. Lịch trình này gồm 7 phần, kéo dài trong 90 phút và được lặp lại hàng tuần vào cùng ngày, cùng giờ.

Xem hướng dẫn

EOS Level 10 Meeting

(PDF)

Quarterly Rocks (Danh sách các công việc ưu tiên hằng quý)

Khi mọi việc đều quan trọng, chẳng có việc gì thực sự là quan trọng. Việc lên Danh sách các công việc ưu tiên hàng quý giúp Anh/Chị hoạch định rõ ràng từ 3 tới 7 công việc quan trọng nhất trong 90 ngày tới, từ đó tăng cường sự tập trung làm việc tối đa của nhân viên.

Xem hướng dẫn 

Quarterly Rocks

(PDF)

Scorecard (Bảng đánh giá hiệu quả kinh doanh)

Muốn chữa được bệnh thì phải bắt được bệnh. Bảng đánh giá hiệu quả kinh doanh được tạo ra để Anh/Chị nắm bắt được hiện trạng Doanh nghiệp của mình và phán đoán được tương lai, từ đó tạo thế chủ động rất lớn trong kinh doanh. Bảng này được kết cấu gồm từ 5 tới 15 chỉ số, mỗi chỉ số có một chỉ tiêu hàng tuần và được chịu trách nhiệm hoàn thành bởi 1 người duy nhất.

Xem hướng dẫn 

Scorecard

(PDF)

SIMPLAMO
PHẦN MỀM SỐ HÓA CÔNG CỤ EOS

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN
CHỈ TRONG MỘT NỀN TẢNG DUY NHẤT

Nền tảng thông dụng cho các nhà quản lý, CEO phát triển, theo dõi, trao quyền cho nhân sự, chinh phục các mô hình nổi tiếng: EOS/OGSM/BSC/OKR

Đơn giản - Dễ sử dụng - Tập trung vào yếu tố con người