TẢI BỘ CÔNG CỤ EOS

V/TO (Bảng Xây dựng Tầm nhìn Doanh nghiệp)

Việc lên kế hoạch chiến lược thường quá phức tạp, mà tầm nhìn Doanh nghiệp lại không rõ ràng và chuẩn xác. Bảng Xây dựng Tầm nhìn Doanh nghiệp là một công cụ mạnh giúp đơn giản hóa quá trình lên kế hoạch chiến lược và thể hiện rõ tầm nhìn bằng việc trả lời tám câu hỏi then chốt xoay quanh việc Doanh nghiệp đi đâu về đâu và kế hoạch thực hiện.

EOS VTO

(PDF)

Accountability Chart (Sơ đồ giải trình trách nhiệm)

Các doanh nghiệp được cấu trúc dựa trên hoạt động hiện tại hoặc dựa theo cấu trúc có sẵn của doanh nghiệp khác sẽ không hiệu quả. Sơ đồ giải trình trách nhiệm giúp xác định lại cấu trúc, làm rõ vai trò trách nhiệm của từng nhân viên, từ đó thúc đẩy tăng trưởng.

Accountability Chart

(DOC)

Level 10 Meeting (Lịch trình buổi họp hiệu quả)

Các buổi họp thường tốn thời gian khi không giải quyết được vấn đề đang gặp trong Doanh nghiệp. Lịch trình buổi họp hiệu quả được tích hợp khoa học tâm lý để thúc đẩy nhân sự nhận định, thảo luận và xử lý vấn đề hiệu quả ngay khi nó xuất hiện.

EOS Level 10 Meeting

(PDF)

Quarterly Rocks (Danh sách các công việc ưu tiên hằng quý)

Khi mọi việc đều quan trọng, chẳng có việc gì thực sự là quan trọng. Việc lên Danh sách các công việc ưu tiên hằng quý giúp Doanh nghiệp và nhân sự hoạch định rõ ràng từ 3 tới 7 công việc quan trọng nhất trong 90 ngày tới, từ đó tăng cường sự tập trung làm việc tối đa.

Quarterly Rocks

(PDF)

Scorecard (Bảng đánh giá hiệu quả kinh doanh)

Các chủ Doanh nghiệp với khát khao tăng trưởng luôn có cảm giác bất ổn về sự hiệu quả thực sự trong Doanh nghiệp của mình. Bảng đánh giá hiệu quả kinh doanh sẽ giúp họ “bắt mạch” được Doanh nghiệp của mình, từ đó phán đoán được kết quả trong tương lai.

Scorecard

(Excel)