LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM

Đăng ký ngay nếu Doanh nghiệp của Bạn

Không tận dụng được lợi thế cạnh tranh của Doanh nghiệp

Kết quả kinh doanh không khả quan

Đội ngũ Ban Giám đốc không rõ định hướng kinh doanh của Doanh nghiệp

Đội ngũ cấp trung không đồng thuận, tin tưởng, thực thi mục tiêu

Không biết cách tổ chức họp năm hiệu quả

SAU KHI ÁP DỤNG DỊCH VỤ

Xác định rõ mục tiêu ưu tiên của Doanh nghiệp và phòng ban

Nhận diện rõ khách hàng mục tiêu để phục vụ

Phân tích và lựa chọn chiến lược kinh doanh phù hợp

Cải thiện việc phối hợp giữa các phòng ban trong Doanh nghiệp

Nâng cao năng lực của đội ngũ về việc làm theo mục tiêu

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN ANNUAL PLANNING

– Xác nhận thành tựu trong năm qua, kỳ vọng và vấn đề nội tại của tổ chức
– Đánh giá hoạt động kinh doanh năm trước / quý trước
– Hoạt động tăng cường sức khoẻ đội ngũ
– Đánh giá sức khoẻ Doanh nghiệp toàn diện
– Phân tích SWOT/Nhận dạng danh sách vấn đề
– Cập nhật và thống nhất Tầm nhìn Doanh nghiệp
– Cập nhật và thống nhất Kế hoạch 3 năm tới của Doanh nghiệp

– Xem xét lại Danh sách vấn đề và Kế hoạch 3 năm
– Lập kế hoạch kinh doanh năm mới
– Xác định từ 3 tới 7 mục tiêu quan trọng nhất của tổ chức và của từng thành viên Ban Giám đốc trong quý tới
– Ban Giám đốc học cách xử lý triệt để các vấn đề ngăn cản Doanh nghiệp trong 90 ngày tới

ĐỂ LẠI THÔNG TIN !

Họ và Tên
Lĩnh vực được yêu cầu!
Địa chỉ E-mail
Lĩnh vực được yêu cầu!
Tên công ty
Lĩnh vực được yêu cầu!
Số điện thoại
Lĩnh vực được yêu cầu!
Chức danh
Lĩnh vực được yêu cầu!
  • - Lĩnh vực hoạt động -
  • Bất động sản, Xây dựng, VLXD, Nội thất
  • Hàng tiêu dùng, Thực Phẩm
  • Y tế, Giáo dục, Dược phẩm, Mỹ phẩm
  • Nhà hàng, Khách sạn, Resort
  • F&B, Chuỗi bán lẻ, Phân phối
  • Dệt may, Thời trang, Thẩm mỹ
  • Công nghệ, Công nghiệp, Cơ khí, Vận tải
  • Nông nghiệp, Phân bón
  • Ngành khác
- Lĩnh vực hoạt động -
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lời nhắn...
Lĩnh vực được yêu cầu!