Các khóa học

Công ty BSS Việt Nam tự hào là đơn vị đầu tiên triển khai & tư vấn mô hình EOS Worldwide, Hoa Kỳ tại Việt Nam với sự dẫn dắt của Chuyên gia – Mrs. Anna Nghĩa Nguyễn (được cấp chứng chỉ bởi EOS Worldwide, Hoa Kỳ).
EOS 24-hour Startup

Là gói dịch vụ hướng tới đối tượng sinh viên đại học và những người đang đi làm mà có ước muốn khởi nghiệp (1 ngày). Qua dịch vụ này bạn sẽ nắm được các khái niệm như V/TO, Accountability Chart, Rocks, Meeting Pulse, Scorecard

EOS Base Camp

Là gói dịch vụ hướng tới đối tượng sinh viên đại học và những người đang đi làm mà có ước muốn khởi nghiệp (1 ngày). Qua dịch vụ này bạn sẽ nắm được các khái niệm như V/TO, Accountability Chart, Rocks, Meeting Pulse, Scorecard

EOS Implementation Training

Là gói dịch vụ hướng tới đối tượng sinh viên đại học và những người đang đi làm mà có ước muốn khởi nghiệp (1 ngày). Qua dịch vụ này bạn sẽ nắm được các khái niệm như V/TO, Accountability Chart, Rocks, Meeting Pulse, Scorecard

SẴN SÀNG ĐỂ TÌM HIỂU VỂ DOANH NGHIỆP CỦA BẠN?

Yêu cầu ngay một buổi tư vấn miễn phí trong 90 phút để hoàn thiện doanh nghiệp của mình.