0
Lĩnh vực được yêu cầu!
0.00
Lĩnh vực được yêu cầu!
0.00
Lĩnh vực được yêu cầu!
0.00
Lĩnh vực được yêu cầu!
0.00
Lĩnh vực được yêu cầu!
0.00
Lĩnh vực được yêu cầu!
0.00
Lĩnh vực được yêu cầu!

Kết quả đánh giá cho khách hàng {hidden-name}

Tên công ty: {hidden-comp}

Email khách hàng: {hidden-email}

Tổng điểm

{total}
Đây là mức điểm của doanh nghiệp bạn trên thang điểm 100, xin vui lòng xem đánh giá chi tiết các hợp phần để nhận những khuyến nghị hữu ích từ BSS.
Gợi ý tìm hiểu chuyên sâu về mô hình EOS

Các hợp phần

Vision
{hid_vision}%
People
{hid_people}%
Data
{hid_data}%
Issues
{hid_issue}%
Process
{hid_process}%
Traction
{hid_traction}%

LỘ TRÌNH KHUYẾN NGHỊ ĐỂ TĂNG CƯỜNG SỨC KHỎE DOANH NGHIỆP

Trong quá trình tăng cường sức khỏe từng hợp phần (Tầm nhìn, Con người, Dữ liệu, Vấn đề, Quy trình, Lực đẩy), bạn sẽ nhận diện được rõ ràng và xử lý được các vướng mắc đang gặp. Mục tiêu của bạn là mỗi hợp phần được trên 80% - Điều này thể hiện doanh nghiệp của bạn đang rất khỏe mạnh và có khả năng tăng trưởng tốt.
Vision
People
Data
Issues
Process
Traction

Vision

Doanh nghiệp của bạn đang được {hid_vision}% về hợp phần Tầm nhìn

Để tăng cường sức khỏe hợp phần Tầm nhìn, bạn cần khiến toàn thể nhân viên thấu hiểu Doanh nghiệp sẽ đi về đâu và cách triển khai.

Hãy xem video này để hình dung được Doanh nghiệp của bạn vận hành thế nào khi hợp phần Tầm nhìn đạt 100%.

LỜI KHUYÊN CHO BẠN

Siêu tăng trưởng (Tác giả: Gino Wickman)
Trong cuốn sách Siêu tăng trưởng, bạn sẽ được học bí quyết để tăng cường 06 hợp phần của Doanh nghiệp bạn.
Đọc Chương 3: Hợp phần Tầm nhìn.
What the Heck is EOS? (Tác giả: Gino Wickman, Tom Bouwer)
Cẩm nang hướng dẫn cho nhân viên của các Doanh nghiệp đang vận hành theo mô hình EOS để họ hiểu mô hình EOS là gì và vì sao cần quan tâm đến nó.
Hãy để toàn bộ nhân viên của bạn đọc quyển sách này.
Đánh giá bảng V/TO (Xem sách Siêu tăng trưởng dịch bởi Alpha Books 2015 – trang 64-65) hàng quý với đội ngũ lãnh đạo của Doanh nghiệp bạn:
 • Mọi phần có đang được cập nhật theo thực tế?
 • Mọi phần có được viết rõ ràng chưa?
 • Mọi thành viên trong đội ngũ lãnh đạo có nhất trí với tất cả nội dung?
Chia sẻ rộng rãi Tầm nhìn công ty với toàn thể nhân viên trong Buổi họp hàng quý.
 • Lặp lại các hành động này hàng quý. (Xem sách Siêu tăng trưởng dịch bởi Alpha Books 2015, Chương 3: Hợp phần Tầm nhìn, mục Tất cả cùng sẻ chia)

Công cụ EOS

Tải bộ công cụ EOS
Công cụ bao gồm 2 trang giấy này giúp đội ngũ lãnh đạo của Doanh nghiệp bạn định nghĩa và thống nhất Tầm nhìn Doanh nghiệp, từ đó viết ra biên bản và chia sẻ tới toàn bộ nhân viên.

Tải về bảng Tầm nhìn (V/TO) và bắt đầu trả lời 08 câu hỏi để định hình Tầm nhìn Doanh nghiệp với đội ngũ lãnh đạo của bạn.

CHÚC MỪNG

Doanh nghiệp của bạn đang có sức khỏe tốt về hợp phần Tầm nhìn

Đừng quên làm bản đánh giá doanh nghiệp cho Doanh nghiệp bạn ít nhất 1 lần 1 năm để duy trì sức khỏe đang có về hợp phần này.

CHÚC MỪNG

Doanh nghiệp của bạn đang có sức khỏe tốt về hợp phần Con người

Đừng quên làm bản đánh giá doanh nghiệp cho Doanh nghiệp bạn ít nhất 1 lần 1 năm để duy trì sức khỏe đang có về hợp phần này.

People

Doanh nghiệp của bạn đang được {hid_people}% về hợp phần Con người

Để tăng cường sức khỏe hợp phần Con người, bạn phải đặt để đúng người đúng việc để đạt được Tầm nhìn của bạn.

Hãy xem video này để hình dung được Doanh nghiệp của bạn vận hành thế nào khi hợp phần Con người đạt 100%.

LỜI KHUYÊN CHO BẠN

Siêu tăng trưởng (Tác giả: Gino Wickman)
Trong cuốn sách Siêu tăng trưởng, bạn sẽ được học bí quyết để tăng cường 06 hợp phần của Doanh nghiệp bạn.
Đọc Chương 4: Hợp phần Con người.
Để trở thành vị sếp tuyệt vời (Tác giả: Gino Wickman, René Boer)
Là một hướng dẫn thực tế và trọng tâm để các nhà quản lý ở tất cả các cấp độ trong Doanh nghiệp hỗ trợ nhân viên của mình phát huy hết khả năng để đạt được Tầm nhìn Doanh nghiệp.
Hãy để tất cả các lãnh đạo, các nhà quản lý và các người hướng dẫn đọc quyển sách này.
 • Làm việc với đội ngũ lãnh đạo của Doanh nghiệp bạn để khám phá và định nghĩa Gía trị cốt lõi (Xem sách Siêu tăng trưởng dịch bởi Alpha Books 2015 – trang 67)
 • Viết 1 bài phát biểu về Gía trị cốt lõi, truyền tải nó thường xuyên (bởi bạn và các lãnh đạo trong Doanh nghiệp bạn) (Xem sách Siêu tăng trưởng dịch bởi Alpha Books 2015 – trang 75-85)
 • Sử dụng Gía trị cốt lõi của Doanh nghiệp để tuyển dụng, sa thải, đánh giá, khen thưởng và ghi nhận nhân viên. Hãy sử dụng chúng một cách nhất quán, dù cho mọi người thấy không cần thiết hay quá nghiêm khắc.
 • Xác nhận là bạn đang có đúng người ở đúng vị trí. Chắc chắn họ “Hiểu, Muốn và Có khả năng làm việc của họ”. Điều đó nghĩa là họ chắc chắn làm được 5 vai trò được dùng để định nghĩa cho vị trí của họ.
 • Chia sẻ Bảng sơ đồ giải trình trách nhiệm (Xem sách Siêu tăng trưởng dịch bởi Alpha Books 2015, trang 162-176) với mọi người thường xuyên để mọi người hiểu rõ vai trò, trách nhiệm và cấp độ báo cáo trong công việc.
 • Sử dụng Bảng phân tích con người (Xem sách Siêu tăng trưởng dịch bởi Alpha Books 2015, trang 150-151, 155) để nhận định và giải quyết 2 loại vấn đề về Con người (bằng cách huấn luyện họ phát triển hoặc để họ rời khỏi tổ chức);
 • Đúng người, sai vị trí: Đây là nhân viên có Gía trị cốt lõi của Doanh nghiệp bạn, tuy nhiên họ chưa ‘Hiểu, Muốn và Có khả năng làm việc của họ”.
 • Sai người, đúng vị trí: Đây là nhân viên làm tốt việc của họ, nhưng họ không chia sẻ Gía trị cốt lõi của Doanh nghiệp bạn. Họ đang làm yếu văn hóa Doanh nghiệp bạn theo hướng mà bạn chưa nhận ra.

Công cụ EOS

Bảng sơ đồ giải trình trách nhiệm
Khác với bảng sơ đồ tổ chức, bảng sơ đồ giải trình trách nhiệm định nghĩa cấu trúc chuẩn cho Doanh nghiệp bạn và nhận định rõ ràng ai chịu trách nhiệm cho việc gì.

Tải về Bảng sơ đồ giải trình trách nhiệm (Accountability Chart), sau đó xây dựng phiên bản của riêng bạn từ con số 0 để từng vai trò và chức năng trong Doanh nghiệp được làm rõ.

CHÚC MỪNG

Doanh nghiệp của bạn đang có sức khỏe tốt về hợp phần Dữ liệu

Đừng quên làm bản đánh giá doanh nghiệp cho Doanh nghiệp bạn ít nhất 1 lần 1 năm để duy trì sức khỏe đang có về hợp phần này.

Data

Doanh nghiệp của bạn đang được {hid_data}% về hợp phần Dữ liệu

Để tăng cường hợp phần Dữ liệu, bạn cần để qua một bên tất cả cảm xúc, tính cách, ý kiến và bản ngã – và chuẩn hóa Doanh nghiệp theo những con số có tính khách quan để bạn nắm được sức khỏe Doanh nghiệp. Hãy xem video này để hình dung được Doanh nghiệp của bạn vận hành thế nào khi hợp phần Dữ liệu đạt 100%.

LỜI KHUYÊN CHO BẠN

Siêu tăng trưởng (Tác giả: Gino Wickman)
Trong cuốn sách Siêu tăng trưởng, bạn sẽ được học bí quyết để tăng cường 06 hợp phần của Doanh nghiệp bạn.
Đọc Chương 5: Hợp phần Dữ liệu.
Đánh giá tình hình tài chính hàng tháng và hàng quý, và luôn hướng tới việc đạt được các mục tiêu tài chính.
Tạo Bảng đánh giá hiệu quả kinh doanh cho Doanh nghiệp bạn để bạn và đội ngũ lãnh đạo của bạn nắm được tình hình hoạt động kinh doanh (Xem sách Siêu tăng trưởng dịch bởi Alpha Books 2015 trang 205-212)
 • Bao gồm 5-15 “chỉ số quan trọng” – các con số về các hoạt động quan trọng mà phán đoán được kết quả trong tương lai như doanh thu, lợi nhuận và dòng tiền.
 • Đặt mục tiêu cho từng chỉ số - Hàng tuần cần đạt mục tiêu nào?
 • Bao gồm 5-15 “chỉ số quan trọng” – các con số về các hoạt động quan trọng mà phán đoán được kết quả trong tương lai như doanh thu, lợi nhuận và dòng tiền.
 • Ấn định người chịu trách nhiệm cho từng chỉ số - là người trong đội ngũ lãnh đạo của Doanh nghiệp bạn chịu trách nhiệm cho việc đạt chỉ tiêu cho chỉ số đó.
 • Xem xét Bảng đánh giá hiệu quả hàng tuần với đội ngũ lãnh đạo của bạn. Bất kể chỉ tiêu nào không đạt sẽ được đề cập vào trong mục các Vấn đề.
 • Luôn phấn đấu để đạt chỉ tiêu hàng tuần của Bảng này.
 • Tạo 1 Bảng đánh giá hiệu quả kinh doanh và cố gắng đạt được các chỉ tiêu trong đó cho từng phòng ban và nhóm trong Doanh nghiệp bạn.
 • Cuối cùng, chắc chắn mọi người trong tổ chức có ít nhất 1 con số để chịu trách nhiệm đạt được hàng tuần.
 • Chuẩn bị cho việc nhân viên thấy không thoải mái khi bị áp chỉ tiêu. Tuy nhiên, việc chịu trách nhiệm sẽ dần dần làm tăng sự tin tưởng trong tổ chức. (Xem sách Siêu tăng trưởng dịch bởi Alpha Books 2015 trang 215-218 để tìm hiểu về 8 lợi thế cho việc mỗi người có chỉ tiêu)

Công cụ EOS

Bảng đánh giá hiệu quả kinh doanh
Công cụ cơ bản này giúp bạn quản lý các con số kinh doanh mà phản ánh tính hiệu quả của Doanh nghiệp bạn.

Tải về Bảng đánh giá hiệu quả kinh doanh (Scorecard), xây dựng nó từ con số 0 để chắc chắn nắm được tính hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp bạn.

CHÚC MỪNG

Doanh nghiệp của bạn đang có sức khỏe tốt về hợp phần Vấn đề

Đừng quên làm bản đánh giá doanh nghiệp cho Doanh nghiệp bạn ít nhất 1 lần 1 năm để duy trì sức khỏe đang có về hợp phần này.

Issue

Doanh nghiệp của bạn đang được {hid_issue}% về hợp phần Vấn đề

Để làm mạnh hợp phần Vấn đề, bạn phải tương tác với vấn đề thật tốt – nhận diện, thảo luận và xử lý chúng triệt để. Hãy xem video này để hình dung được Doanh nghiệp của bạn vận hành thế nào khi hợp phần Vấn đề đạt 100%.

LỜI KHUYÊN CHO BẠN

Siêu tăng trưởng (Tác giả: Gino Wickman)
Trong cuốn sách Siêu tăng trưởng, bạn sẽ được học bí quyết để tăng cường 06 hợp phần của Doanh nghiệp bạn.
Đọc Chương 4: Hợp phần Vấn đề.
EBook Miễn phí: Decide (Tác giả: Gino Wickman)
Là một hướng dẫn thực tế và trọng tâm để các nhà quản lý ở tất cả các cấp độ trong Doanh nghiệp hỗ trợ nhân viên của mình phát huy hết khả năng để đạt được Tầm nhìn Doanh nghiệp. Hãy để tất cả các lãnh đạo, các nhà quản lý và các người hướng dẫn đọc quyển sách này.
Hãy để toàn bộ nhân viên của bạn đọc quyển sách này.

5 Dysfunctions of a Team (Tác giả: Patrick Lencioni)
Khám phá vấn đề cốt lõi của chính trị nơi công sở và sự làm việc không ăn khớp trong đội nhóm, từ đó tìm cách vượt qua các vấn đề này. Hãy để đội ngũ lãnh đạo của Doanh nghiệp bạn đọc quyển sách này.
Hãy để toàn bộ nhân viên của bạn đọc quyển sách này.
 • Tạo ra một môi trường làm việc cởi mở và trung thực, để nhân viên cảm thấy thoải mái trong việc đóng góp nhận xét về các Vấn đề mà Doanh nghiệp bạn đang gặp phải ở mọi cấp độ.
 • Tuân thủ “10 Điều răn về giải quyết vấn đề” (Xem sách Siêu tăng trưởng dịch bởi Alpha Books 2015 trang 240-246)
 • Xem video này về “Kĩ thuật phân tách” để biết cách tập trung vào các vấn đề quan trọng nhất trong kinh doanh của bạn.
 • https://www.youtube.com/watch?v=0G4qHw1PtSI

Công cụ EOS

Công cụ Theo dõi và giải quyết vấn đề
Công cụ Theo dõi và giải quyết vấn đề (Issues Solving Track) giúp bạn và đội nhóm nhận diện, thảo luận và xử lý vấn đề liên tục.

Hãy tải về Theo dõi và giải quyết vấn đề.

CHÚC MỪNG

Doanh nghiệp của bạn đang có sức khỏe tốt về hợp phần Quy trình

Đừng quên làm bản đánh giá doanh nghiệp cho Doanh nghiệp bạn ít nhất 1 lần 1 năm để duy trì sức khỏe đang có về hợp phần này.

Process

Doanh nghiệp của bạn đang được {hid_process}% về hợp phần Quy trình

Để làm mạnh hợp phần Quy trình, bạn phải hệ thống hóa Doanh nghiệp của bạn để tạo ra sự nhất quán và khả năng mở rộng – Đầu tiên, xác định và viết ra các Quy trình lõi, sau đó chắc chắn nhân viên của bạn tuân thủ 100%. Hãy xem video này để hình dung được Doanh nghiệp của bạn vận hành thế nào khi hợp phần Quy trình đạt 100%.

LỜI KHUYÊN CHO BẠN

Siêu tăng trưởng (Tác giả: Gino Wickman)
Trong cuốn sách Siêu tăng trưởng, bạn sẽ được học bí quyết để tăng cường 06 hợp phần của Doanh nghiệp bạn.
Đọc Chương 7: Hợp phần Quy trình.
Sử dụng Mẫu 3 bước viết quy trình để viết ra và đơn giản hóa các Quy trình lõi của Doanh nghiệp của bạn:
 • Làm việc với đội ngũ lãnh đạo của bạn để nhận định các Quy trình lõi của Doanh nghiệp bạn (xem sách Siêu tăng trưởng – trang 255)
 • Xử lý từng Quy trình lõi ở theo nguyên lý 20-80 (một “checklist” với một tập 500 trang hướng dẫn về các quy trình trong Doanh nghiệp bạn)
 • Chắc chắn đội ngũ lãnh đạo của bạn hiểu và thống nhất về từng Quy trình lõi
 • In ra hoặc để lên 1 thư mục online – Để ở bất kì nơi nào để ai cũng có thể dễ dàng tiếp cận.
Chắc chắn quy trình lõi được tất cả nhân viên tuân thủ (xem sách Siêu tăng trưởng dịch bởi Alpha Books 2015 – trang 267):
 • HUẤN LUYỆN từng nhân viên thực hiện một hay nhiều bước trong các Quy trình lõi, để chắc chắn mọi người hiểu từng bước.
 • ĐÁNH GIÁ (với Bảng đánh giá hiệu quả kinh doanh) để đảm bảo mọi người làm đúng, đủ, và đạt kết quả mong muốn.
 • QUẢN LÝ – Khi các chỉ số đạt được, hãy trao thưởng và ghi nhận. Khi các chỉ số không đạt được, hãy nhận xét mang tính xây dựng và hỗ trợ nhân viên.
 • CẬP NHẬT từng Quy trình lõi khi cần thiết, kiểm tra hằng năm để đảm bảo chúng đã đúng, đã đơn giản một cách tối đa, và liên tục tạo ra kết quả đã được kì vọng.

Công cụ EOS

Mẫu 3 bước viết quy trình
Công cụ này giúp bạn làm Quy trình lõi cho Doanh nghiệp bạn (ở mức độ chi tiết vừa đủ) để tạo sự nhất quán và khả năng mở rộng.

Tải Mẫu 3 bước (3-Step Process Documenter) viết quy trình và sử dụng nó để viết ra các Quy trình lõi cho Doanh nghiệp bạn.

CHÚC MỪNG

Doanh nghiệp của bạn đang có sức khỏe tốt về hợp phần Lực đẩy

Đừng quên làm bản đánh giá doanh nghiệp cho Doanh nghiệp bạn ít nhất 1 lần 1 năm để duy trì sức khỏe đang có về hợp phần này.

Traction

Doanh nghiệp của bạn đang được {hid_traction}% về hợp phần Lực đẩy

Để làm mạnh hợp phần Lực đẩy, bạn phải thiết lập kỉ luật và sự chịu trách nhiệm trong tổ chức, thực thi xuất sắc và hiện thực hóa Tầm nhìn. Hãy xem video này để hình dung được Doanh nghiệp của bạn vận hành thế nào khi hợp phần Lực đẩy đạt 100%.

LỜI KHUYÊN CHO BẠN

Siêu tăng trưởng (Tác giả: Gino Wickman)
Trong cuốn sách Siêu tăng trưởng, bạn sẽ được học bí quyết để tăng cường 06 hợp phần của Doanh nghiệp bạn.
Đọc Chương 8: Hợp phần Lực đẩy.
Ebook miễn phí: How to Lead World-Class Meetings
Quyển sách ebook miễn phí này giải thích cách sử dụng công cụ Cuộc họp 10 điểm trong quản lý cuộc họp để tiết kiệm thời gian và tăng cường sự hiệu quả đội nhóm.
Hãy để toàn bộ nhân viên của bạn đọc quyển sách này.
Tạo nhịp làm việc 90 ngày cho đội ngũ lãnh đạo của bạn bằng cách:
 • Tạo ra các Công việc ưu tiên và phấn đấu hoàn thành chúng trong 90 ngày tới. (Xem sách Siêu tăng trưởng dịch bởi Alpha Books 2015 – trang 287-294)
 • Đặt lịch họp cho buổi họp với đội ngũ lãnh đạo của quý tới, và duy trì lịch họp này cho các quý sau đó của mọi năm hoạt động kinh doanh. (Xem sách Siêu tăng trưởng dịch bởi Alpha Books 2015 – trang 308-319)
 • Bắt đầu tiến hành Cuộc họp 10 điểm hàng tuần với đội ngũ lãnh đạo của bạn. (Xem sách Siêu tăng trưởng dịch bởi Alpha Books 2015 – trang 320-334)
 • Khi đội ngũ lãnh đạo của bạn đã thành thạo Nhịp họp hàng tuần và các Công việc ưu tiên, hãy áp dụng cho cấp dưới của tổ chức theo từng cấp và từng loại công cụ.
 • Hãy xem video này để học cách quản lý 1 cuộc họp: https://www.youtube.com/watch?v=u5lUYseptlc

Công cụ EOS

Danh sách công việc ưu tiên
Danh sách công việc ưu tiên giúp bạn ghi chú lại từ 3 tới 7 đầu việc quan trọng mà bạn phải hoàn thành trong 90 ngày tới (ở cả cấp độ toàn công ty và cấp độ phòng ban/cá nhân).

Tải về mẫu Danh sách công việc ưu tiên và sử dụng nó để quản lý các Công việc ưu tiên của đội nhóm của bạn.
Cuộc họp 10 điểm
Công cụ Cuộc họp 10 điểm được sáng tạo để giúp bạn tập trung vào các việc quan trọng, xử lý chúng hiệu quả và tạo sự kết nối trong đội nhóm.

Tải về mẫu Cuộc họp 10 điểm và bắt đầu quản lý cuộc họp hàng tuần với đội ngũ lãnh đạo của bạn.