Hãy làm chủ Thế giới trong vòng 90 ngày để đạt được kết quả tốt hơn và đạt được tầm nhìn của bạn.

Nơi chia sẻ những câu chuyện thực tế của CEO về Hệ điều hành Doanh nghiệp EOS

Webinar: Hướng dẫn triển khai KPI hiệu quả 18/09/2021 (Base.vn vs BSS Việt Nam tổ chức)

EOS TALK 6: Tại sao phải áp dụng EOS vào vận hành Doanh nghiệp và câu chuyện thực tế tại Việt An Group

Chủ Doanh nghiệp tham gia Hội Thảo do BSS Việt Nam tổ chức ngày 27.03.2021

Chủ Doanh nghiệp nói gì về Hệ điều hành Doanh nghiệp EOS Worldwide, Hoa Kỳ?

BSS Việt Nam triển khai Hệ điều hành doanh nghiệp EOS Worldwide, Hoa Kỳ

Mrs. Nguyễn Thị Nghĩa

Giám đốc sản xuất Alpha Books chia sẻ về Hệ điều hành doanh nghiệp EOS Worldwide, Hoa Kỳ tại Việt Nam

Ms. Trần Thị Khuyên

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG KHÁM PHÁ
HỆ ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP EOS WORLDWIDE, HOA KỲ

Đặt lịch với chuyên gia Mrs. Nguyễn Thị Nghĩa để cùng tháo gỡ những khó khăn trong việc vận hành doanh nghiệp.