the EOS MODEL

Cung cấp cách thức vận hành doanh nghiệp tăng trưởng bền vững dựa trên 6 Hợp phần cơ bản cho bất kì Doanh nghiệp nào muốn trở nên vĩ đại. Mô hình này phù hợp cho mọi loại hình doanh nghiệp, cho mọi ngành nghề kinh doanh.

6 Hợp phần cơ bản cho bất kì Doanh nghiệp nào muốn trở lên vĩ đại

Tầm Nhìn. Đưa mọi người trong tổ chức của Bạn 100% cùng nhau nhìn về một hướng. Mọi người biết phải làm gì và làm thế nào để chạm đích đến.
Con Người. Nói một cách đơn giản, doanh nghiệp sẽ không mạnh nếu không có những người giỏi. Bạn không thể đạt được tầm nhìn tuyệt vời nếu không có một đội ngũ tuyệt vời.
Dữ Liệu. Cần cắt bỏ tất cả cảm xúc, tính cách, ý kiến và cái tôi để đưa tổ chức của bạn xuống với các con số khách quan cung cấp cho bạn nhịp đập tuyệt đối về vị trí của mọi thứ.

Với Tầm nhìn, Con người và Hợp phần Dữ liệu mạnh mẽ, bạn bắt đầu tạo ra một tổ chức sáng suốt, minh bạch, cởi mở và trung thực, nơi mọi thứ trở nên rõ ràng hơn và bạn bắt đầu “loại bỏ mọi vấn đề”, dẫn đến…

Vấn Đề. Tăng cường hợp phần này có nghĩa là trở thành người giỏi giải quyết các vấn đề trong toàn tổ chức – thiết lập chúng, hạ gục chúng và khiến chúng biến mất vĩnh viễn.
Quy Trình. Là quy trình từng bước toàn diện, tuần tự, kết hợp tất cả các hợp phần cần thiết lại với nhau, kết hợp từng Công cụ, tổ chức theo đúng thời gian và trật tự để hiện thực hóa tầm nhìn của Tổ chức một cách đơn giản và thực tế.
Lực Đẩy. Luôn giữ tinh thần tập trung cao độ, kỷ luật cao trong tổ chức và trách nhiệm giải trình trong toàn công ty để mọi người thực hiện tầm nhìn đó mỗi ngày.
“Tập trung củng cố Sáu hợp phần của mô hình EOS sẽ giúp doanh nghiệp vận hành một cách bài bản, trật tự. EOS sẽ giúp nâng tầm doanh nghiệp của Bạn vào vị trí top 5 trong lĩnh vực mà Bạn đang kinh doanh!”
Gino Wickman
Người sáng lập EOS

Giải quyết các vấn đề
trọng tâm của bạn thật tốt

Hiểu rõ hiệu suất và những vấn đề của bạn trong
Sáu Hợp phần Chính của doanh nghiệp.