Giới thiệu khóa học

Bạn đam mê công việc tư vấn và mong muốn trở thành nhà tư vấn chuyên nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp?

Bạn muốn lĩnh hội mô hình vận hành doanh nghiệp thành công đang được áp dụng rộng rãi 20 năm trên thế giới?

Bạn muốn giúp các chủ doanh nghiệp Việt Nam phát triển kinh doanh bền vững?

Khóa học EOS Implementation Training sẽ giúp bạn trở thành chuyên gia hướng dẫn triển khai mô hình vận hành doanh nghiệp EOS theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ.

Đến với khóa học EOS Implementation Training của BSS Việt Nam, bạn sẽ được:

Đối tượng khóa học

Nội dung khóa học

Khóa học EOS Implementation Training của BSS Việt Nam là nơi bạn được đào tạo và huấn luyện trở thành chuyên gia hướng dẫn triển khai mô hình EOS Worldwide, Hoa Kỳ, giúp các chủ doanh nghiệp Việt Nam có một mô hình vận hành bài bản và phát triển doanh nghiệp lên một tầm cao mới.

Đăng ký tư vấn miễn phí

Họ và Tên
Lĩnh vực được yêu cầu!
Địa chỉ E-mail
Lĩnh vực được yêu cầu!
Số điện thoại
Lĩnh vực được yêu cầu!
Tên công ty
Lĩnh vực được yêu cầu!

Khóa học này bao gồm