Giới thiệu khóa học

Là người yêu thích công việc kinh doanh và có tư duy đổi mới, bạn:

Vậy hãy đến với khóa học EOS Online Basecamp của BSS Việt Nam.

Khóa học cung cấp kiến thức về cách xây dựng và áp dụng mô hình EOS vào doanh nghiệp, giúp bạn xây dựng doanh nghiệp một cách có bài bản ngay từ đầu, sớm đạt được mục tiêu và là một tổ chức khỏe mạnh.

Mô hình EOS đến từ Mỹ, đang được áp dụng rộng rãi trên thế giới, mang lại sự phát triển bền vững và thành công cho hơn 100,000 doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Đến với khóa học EOS Online Basecamp của BSS Việt Nam, bạn sẽ được:

Đối tượng khóa học

Nội dung khóa học

Khóa học EOS Online Base Camp của BSS Việt Nam là nơi bạn được học cách bắt đầu gầy dựng một công việc kinh doanh bài bản, biết cách triển khai mô hình vận hành doanh nghiệp EOS tiên tiến trên thế giới và cung cấp các kiến thức thực tiễn giúp mở rộng doanh nghiệp, nâng cao khả năng quản lý lãnh đạo.

Đăng ký tư vấn miễn phí

Họ và Tên
Lĩnh vực được yêu cầu!
Địa chỉ E-mail
Lĩnh vực được yêu cầu!
Số điện thoại
Lĩnh vực được yêu cầu!
Tên công ty
Lĩnh vực được yêu cầu!

Khóa học này bao gồm