ĐAM MÊ VÀ MỤC ĐÍCH CỦA CHÚNG TÔI LÀ GIÚP CHO CÁC BẠN THÀNH CÔNG VÀ
THÀNH CÔNG HƠN NỮA

Bạn đang đau đầu vì các vấn đề hiện tại của Doanh nghiệp:

Bạn mong muốn tìm kiếm một giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả lâu dài?

Vậy đây là lúc bạn nên áp dụng Hệ điều hành doanh nghiệp EOS Worldwide, Hoa Kỳ, đáp ứng 3 tiêu chí: Đơn Giản, Thực Tế và Hiệu Quả.

Hệ điều hành doanh nghiệp EOS đến từ Mỹ, đang được áp dụng rộng rãi trên thế giới, mang lại sự phát triển bền vững và thành công cho hơn 100,000 doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Đến với Dịch vụ Tư vấn Vận hành Doanh nghiêp EOS  của BSS Việt Nam, bạn sẽ được:

Nội dung dịch vụ

Chúng tôi sẽ gặp gỡ và giới thiệu với chủ doanh nghiệp và nhóm lãnh đạo của Bạn về EOS, để mọi người hiểu hơn về hiện trạng công ty và mức mong muốn cải tổ công ty lên một tầm cao mới như thế nào?
Chúng tôi cung cấp các bộ công cụ cơ bản để chỉ rõ ai trong tổ chức chịu trách nhiệm về việc gì, đặt ưu tiên gì, cải thiện giao tiếp, giải quyết các vấn đề và theo dõi các chỉ số quan trọng để vận hành doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ dùng bộ công cụ mới của EOS trong vòng 30 ngày để thúc đẩy sự thay đổi thực sự.
Là ngày làm việc tiếp theo với đội ngũ lãnh đạo bắt đầu bằng việc xem xét và mài giũa các công cụ trong buổi Focus Day. Sau đó, sử dụng công cụ Vision / Traction Organizer ™ (V/TO) để làm rõ tầm nhìn và truyền đạt tầm nhìn đến tất cả đội ngũ.
Một ngày gặp gỡ tiếp theo với đội ngũ lãnh đạo để đảm bảo doanh nghiệp đã thành thạo bộ công cụ trong buổi Focus Day và tiếp tục sử dụng công cụ V/TO để hoàn thành tầm nhìn của doanh nghiệp, làm rõ Chiến lược Marketing, Hình ảnh doanh nghiệp của Bạn 3 năm tới, Kế hoạch kinh doanh 1 năm và các ưu tiên cho 90 ngày tới.
Phiên hàng quý – cứ sau 90 ngày triển khai EOS để đánh giá hiệu suất làm việc của đội ngũ lãnh đạo. Tiếp tục đặt ưu tiên cho 90 ngày tiếp theo và giải quyết mọi vấn đề đang cản trở tiến trình trên. Đội ngũ lãnh đạo sẽ trải nghiệm sự tăng trưởng và cải thiện sau mỗi 90 ngày vận hành EOS.
Phiên hàng năm – Hai ngày làm việc với đội ngũ lãnh đạo để xây dựng sức khỏe đội ngũ trong doanh nghiệp và cập nhật tầm nhìn, mục tiêu và kế hoạch hành động cho năm/quý tiếp theo.

Đăng ký ngay

Bao gồm 8 ngày hướng dẫn triển khai cùng chuyên gia EOS Worldwide, Hoa Kỳ tại doanh nghiệp trong vòng từ 1-2 năm

Họ và Tên
Field is required!
Địa chỉ E-mail
Field is required!
Số điện thoại
Field is required!
Tên công ty
Field is required!
Chức danh
Field is required!