Dịch vụ EOS Base Camp

Giới thiệu dịch vụ

Giúp cho các bạn sinh viên, các bạn trẻ khởi nghiệp nắm vững cách thức hoạt động của mô hình EOS, từ đó có một con đường đúng đắn cho start up của mình ngay từ đầu.
EOS là mô hình doanh nghiệp đã làm nên thành công của hàng trăm ngàn công ty trên toàn thế giới, hãy áp dụng ngay cho doanh nghiệp của mình để giảm chi phí, tăng doanh thu và có định hướng tốt hơn cho tương lai. EOS là mô hình doanh nghiệp đã làm nên thành công của hàng trăm ngàn công ty trên toàn thế giới, hãy áp dụng ngay cho doanh nghiệp của mình để giảm chi phí, tăng doanh thu và có định hướng tốt hơn cho tương lai. EOS là mô hình doanh nghiệp đã làm nên thành công của hàng trăm ngàn công ty trên toàn thế giới, hãy áp dụng ngay cho doanh nghiệp của mình để giảm chi phí, tăng doanh thu và có định hướng tốt hơn cho tương lai.

Quy trình dịch vụ

Đăng ký dịch vụ

XEM THÊM VỀ EOS

EOS Model™

Cung cấp cách thức vận hành doanh nghiệp tăng trưởng bền vững dựa trên 6 Thành phần cơ bản cho bất kì Business nào muốn trở lên vĩ đại. Mô hình này phù hợp cho mọi loại hình doanh nghiệp, cho mọi ngành nghề kinh doanh.

EOS Toolbox™

Tập hợp các bộ Công cụ rất chuẩn , dễ học / dễ sử dụng giúp giải quyết và củng cố tất cả Sáu Thành phần chính trong bất kì Business. Hộp Công cụ đã được chứng minh và sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới.

EOS Process

Là quy trình từng bước toàn diện, tuần tự, kết hợp tất cả các thành phần cần thiết lại với nhau, kết hợp từng Công cụ, tổ chức theo đúng thời gian và trật tự để hiện thực hóa tầm nhìn của Tổ chức một cách đơn giản và thực tế.

SẴN SÀNG ĐỂ TÌM HIỂU VỂ DOANH NGHIỆP CỦA BẠN?

 Yêu cầu ngay một buổi tư vấn miễn phí trong 90 phút để hoàn thiện doanh nghiệp của mình.