HÃY TẬP TRUNG VÀO DOANH NGHIỆP CỦA BẠN NGAY BÂY GIỜ!

Đăng ký tư vấn 90’ Meeting

Bạn mong muốn tìm hiểu về Mô hình vận hành Doanh nghiệp EOS để triển khai vào doanh nghiệp của mình, vậy hãy đặt cuộc hẹn 90 phút với chuyên gia EOS Worldwide, Hoa Kỳ đầu tiên tại Việt Nam.

Đến với cuộc hẹn 90 phút, bạn sẽ được:

Hãy điền thông tin đăng ký sau đây để gặp gỡ trực tiếp chuyên gia EOS!

Họ và Tên
Lĩnh vực được yêu cầu!
Địa chỉ E-mail
Lĩnh vực được yêu cầu!
Số điện thoại
Lĩnh vực được yêu cầu!
Tên công ty
Lĩnh vực được yêu cầu!
Chức danh
Lĩnh vực được yêu cầu!

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG KHÁM PHÁ
MÔ HÌNH VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP EOS

Đặt lịch với chuyên gia Mrs. Nguyễn Thị Nghĩa để cùng tháo gỡ những khó khăn trong việc vận hành doanh nghiệp.

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG KHÁM PHÁ MÔ HÌNH EOS WORLDWIDE, HOA KỲ

Đặt lịch với chuyên gia Mrs.Anna Nghia Nguyen để cùng tháo gỡ những khó khăn trong việc vận hành doanh nghiệp.