Công cụ đánh giá doanh nghiệp

Công cụ đánh giá sức khỏe doanh nghiệp của EOS sẽ giúp bạn có 1 cái nhìn đúng hơn về sức khỏe của doanh nghiệp mình. Hãy nhập các thông tin dưới đây để bắt đầu đánh giá.

Công cụ đánh giá sức khỏe doanh nghiệp

Công cụ đánh giá sức khỏe doanh nghiệp của EOS sẽ giúp bạn có 1 cái nhìn đúng hơn về sức khỏe của doanh nghiệp mình. Hãy đánh giá các câu hỏi bằng cách chọn mức đánh giá phù hợp. Có tất cả 20 câu hỏi với thang điểm từ 1 - 5, 1 tương ứng yếu nhất và 5 tương ứng mạnh nhất
1Chúng tôi có tầm nhìn được viết thành văn rõ ràng, được truyền thông chính xác và nhận được sự chia sẻ từ tất cả mọi người
Chưa đánh giá nhận định này!
2Chúng tôi có giá trị cốt lõi rõ ràng, thực hiện tuyển dụng, đánh giá, khen thưởng và sa thải dựa trên giá trị này
Chưa đánh giá nhận định này!
3Chúng tôi có kinh doanh cốt lõi rõ ràng, công ty có hệ thống, quy trình thống nhất và vận hành trơn tru
Chưa đánh giá nhận định này!
4Chúng tôi có mục tiêu 10 năm ( hoặc 5 năm) rõ ràng và đã truyền đạt mục tiêu này đến tất cả mọi người trong tổ chức
Chưa đánh giá nhận định này!
5Chúng tôi có thị trường mục tiêu rõ ràng, hoạt động bán hàng và nỗ lực marketing đều tập trung vào thị trường này
Chưa đánh giá nhận định này!
6Chúng tôi có nêu rõ 3 điểm khác biệt, các hoạt động bán hàng và nỗ lực marketing đều nhằm truyền đạt những điểm khác biệt này
Chưa đánh giá nhận định này!
7Chúng tôi có một "quy trình chiến thắng" khi làm việc với KH. Nó được đặt tên, minh hoạ và tất cả nhân viên bán hàng đều tuân theo quy trình này
Chưa đánh giá nhận định này!
8Tất cả mọi người trong tổ chức đều đúng là người mà chúng tôi cần (là người phù hợp với văn hoá công ty và cùng chia sẻ giá trị cốt lõi)
Chưa đánh giá nhận định này!
9Chúng tôi có sơ đồ trách nhiệm giải trình (sơ đồ thể hiện các vai trò và trách nhiệm trong tổ chức rất rõ ràng, hoàn chỉnh và liên tục được cập nhật)
Chưa đánh giá nhận định này!
10Mọi người đều đang ở đúng vị trí, phù hợp với năng lực để hoàn thành tốt công việc
Chưa đánh giá nhận định này!
11Đội ngũ lãnh đạo của chúng tôi cởi mở, trung thực và thể hiện sự tín nhiệm cao trong tổ chức
Chưa đánh giá nhận định này!
12Mọi người đều có những ưu tiên công việc trong Quý rõ ràng và tập trung vào gỉai quyết (từ 1 - 7 ưu tiên)
Chưa đánh giá nhận định này!
13Mọi người đều tham gia cuộc họp hàng tuần
Chưa đánh giá nhận định này!
14Tất cả cuộc họp đều diễn ra cùng 1 ngày, 1 khung giờ cố định, có chương trình họp in sẵn, bắt đầu và kết thúc đúng giờ
Chưa đánh giá nhận định này!
15Tất cả các nhóm làm việc đều xác định, thảo luận và giải quyết vấn đề chính một cách rõ ràng vì lợi ích lớn hơn và dài hạn hơn
Chưa đánh giá nhận định này!
16Các quy trình chính đều được tài liệu hoá, đơn giản hoá và được mọi người tuân thủ
Chưa đánh giá nhận định này!
17Chúng tôi có hệ thống tiếp nhận phản hồi thường xuyên của khách hàng và nhân viên, thông qua đó chúng tôi biết được mức độ hài lòng của họ
Chưa đánh giá nhận định này!
18Chúng tôi có bảng theo dõi chỉ số hoạt động kinh doanh hàng tuần
Chưa đánh giá nhận định này!
19Mỗi người trong tổ chức của chúng tôi đều chịu trách nhiệm về một chỉ số hoạt động công ty
Chưa đánh giá nhận định này!
20Chúng tôi có ngân sách và thường xuyên giám sát ngân sách (hàng tháng hoặc hàng quý)
Chưa đánh giá nhận định này!
0
Lĩnh vực được yêu cầu!
0.00
Lĩnh vực được yêu cầu!
0.00
Lĩnh vực được yêu cầu!
0.00
Lĩnh vực được yêu cầu!
0.00
Lĩnh vực được yêu cầu!
0.00
Lĩnh vực được yêu cầu!
0.00
Lĩnh vực được yêu cầu!