Cách Netflix xây dựng con người

Cách Netflix xây dựng con người bàn về cách xây dựng văn hóa làm việc tại Netflix để tuyển được những nhân viên giỏi giang, đồng lòng dù phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt. Độc giả sẽ cùng tìm hiểu xem làm thế nào để đề cao tính trung thực triệt để … Read more

5 Điểm Chết Trong Teamwork

“Không phải tài chính, chiến lược, công nghệ mà kỹ năng làm việc nhóm mới là lợi thế cạnh tranh hàng đầu.” – Tác giả Patrick Lencioni viết trong lời mở đầu cuốn sách 5 Điểm Chết Trong Teamwork. Điểm đặc biệt nhất của 5 Điểm Chết Trong Teamwork chính là các bài học lãnh đạo được viết … Read more